3 จุดเสี่ยงกระดูกหักในสูงวัย

3 จุดเสี่ยงกระดูกหักในสูงวัย

เมื่ออายุมากขึ้น คุณภาพของกระดูกลดลง อุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย อาจส่งผลให้เกิดกระดูกหัก ส่วนใหญ่..เกิดใน 3 ที่ คือ (1) ข้อมือ (2) สันหลัง และ (3) สะโพก

กระดูกข้อมือหัก กระดูกหลังทรุดตัว...ไม่ถึงขั้นเสียชีวิต และมักจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัด แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ กระดูกสะโพกหัก

จากสถิติ...พบว่า
➡️ มีอัตราการเสียชีวิตภายในปีแรก 20%
➡️ เป็นต้นเหตุที่นำไปสู่ความพิการ 40%
➡️ ต้องพึ่งพาผู้อื่นในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 60%

สะโพกหัก...ถ้าไม่ได้รับการผ่าตัดรักษา เกินกว่า 90% มักจะเดินไม่ได้ อาจต้องนอนติดเตียงทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน เช่น แผลกดทับ กระเพาะปัสสาวะอักเสบติดเชื้อ หรือปอดบวม ซึ่งอาจเสียชีวิตในที่สุด

หากได้รับการผ่าตัดเร็ว ผู้สูงอายุก็จะฟื้นตัวเร็ว เมื่อสามารถลุกออกจากเตียงได้เร็ว โอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนก็น้อยลง

ดีที่สุดคือดูแลกระดูกให้มีสุขภาพดีโดยรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงเป็นประจำ อย่ารอแก่!!! แล้วค่อยปรับเปลี่ยนโภชนาการ หรืออีกวิธี เสริมแคลเซียมที่ร่างกายสามารถดูดซึมนำไปใช้ได้จริง
กลับไปยังบล็อก